Student Details

Saziya Akter Tithy

 • Birth Date

  2002-01-29

 • Gender

  Female

 • Religion

  Islam

 • Present Address

  Barrister Abashik, Moinna Para, North Halishahar, Halishahar H/E, Halishahar, Chittagong.

 • Permanent Address

  Golam Rahaman Munshi Bari, Sonaimori, Sonaimuri, Nohakhali.